4 Comments

BELOW
 1. 25 April, 2019 02:13:54 AM naman

  thanks mama its realy good

  • 02 May, 2019 04:32:03 AM NishaMadhulika

   naman , You are most welcome

 2. 30 April, 2019 06:20:08 AM Shobhna

  sbji m besan ya aate ka ghol bana k dalna kyo jaruri hai. use ktni der pakaana h? kya kici aur sbji m b ye use kar skte h?

  • 02 May, 2019 05:28:01 AM NishaMadhulika

   No Shobhna , sabji me besan ka ghol sabji ko thick krne ko dala jata hai ye aap kisi bhi sabji me kar skte hai